Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/xsofte0/domains/iforex.lt/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 104
Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai - 2/2 - Forex - Forex

Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai

Building permits

Building permits indikatorius parodo leidim? kiek? nauj? nam? statyboms. Indikatorius yra itin jautrus pagrindini? pal?kan? norm? poky?iams, kadangi statyboms b?tina paimti kreditus i bank?. ie duomenys d?l nekilnojamojo turto rinkos ypatum? yra s?lygojami sezonini? svyravim?. Statyb? procesas yra tiesiogiai susij?s su gyventoj? pajam? pad?timi. [...]

Beige book

Beige book - JAV Federalini? rezerv? bank? sudaroma apvalga. Ji apima pramonin?s gamybos, paslaug?, em?s ?kio, finans? institut?, darbo rinkos, nekilnojamojo turto rinkos sferas. Apvalga naudinga ekonomikoje jau susidariusios tendencijos patvirtinimo atvilgiu. Jos reikm? spausdinama 8 kartus per metus, tre?iadieniais, dvi savaites prie [...]

Average workweek – Vidutin? darbo savait?

Vidutin?s savait?s darbo trukm? rodo kiokia buvo darbo savait?s trukm? per m?nes?. Turi maai ?takos Forex rinkoje . Rodiklis naudojamas ilgalaikiai darbo rinkos analizei. Indeksas turi daugiau informacijos apie darbo rink? ekonominio ciklo etapuose. Vidutin? darbo savait? yra indikatorius, apibr?iantis pramonin?s gamybos ir asmens pajam? [...]

Average hourly earnings – vidutinis valandinis darbo umokestis

Valandinis darbo umokestis (Average hourly earnings) yra apskai?iuojamas kaip indeksas arba absoliuti vert?. Vidutinio valandinio darbo umokes?io indeksas apskai?iuojamas atsivelgiant ? ankstesn? laikotarp?. Gali b?ti infliacijos did?jimo rodikliu, kuri? sukelia darbo ilaid? did?jimas. Turi maai ?takos Forex rinkoje . Laukdamos didesn?s [...]

Average earnings (including bonus)

Average earnings - apima darbo umokes?io augim? per pastaruosius 3 m?nesius. Galima naudotis kaip rodikliu d?l b?simos infliacijos, nes jei darbo umokes?io augimas n?ra kompensuojamas naumu, tai neivengiamai reikt? kain? kilim?. Anglijos bankas didel? d?mes? skiria iam skai?iui nustatant pal?kan? normas. Average earnings rodiklio poky?i? [...]
2024 iForex.lt | Turinys | Forex Bonusai | Forex Brokeriai | Kontaktai
Patalpinta : Link. Dėkojame: Link | Link