Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/xsofte0/domains/iforex.lt/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 104
Average workweek - Vidutin? darbo savait? - Forex

Average workweek – Vidutin? darbo savait?

JAV ekonomikos naujienosVidutin?s savait?s darbo trukm? rodo kiokia buvo darbo savait?s trukm? per m?nes?. Turi maai ?takos Forex rinkoje . Rodiklis naudojamas ilgalaikiai darbo rinkos analizei. Indeksas turi daugiau informacijos apie darbo rink? ekonominio ciklo etapuose. Vidutin? darbo savait? yra indikatorius, apibr?iantis pramonin?s gamybos ir asmens pajam? duomen? indeksus, kurie skelbiami v?liau. Vidutin?s savait?s darbo trukm?s duomenys skelbiami kart? per m?nes?, pirm? penktadien?, kartu su duomenimis apie nauj? darbo viet? ne em?s ?kio sektoriuje.

Susiję įrašai

Existing Home sales

Existing Home sales - jau pastatyt? parduot? nam? skai?ius (iskyrus naujos statybos). Aktyvumas antrin?je nekilnojamojo turto rinkoje signalizuoja apie ekonomikos vystym?si ir gyventoj? pajam? b?sen?. Esam? nam? pardavimai sudaro didi?j? dal? vis? pardavim? nekilnojamojo turto rinkoje ir tod?l turi daugiau ?takos forex rinkai nei nauj? nam? [...]

Employment Cost Index

Employment Cost Index darbo j?gos vert?s indeksas, parodo darbo umokes?io poky?ius priva?iame ir valstybiniame sektoriuose. Skelbiami duomenys naudojami kaip infliacini? proces? alies ekonomikoje indikatorius. Kai ?mon?s daugiau moka darbuotojams, padid?jusios s?naudos paprastai perduodamos vartotojui. Employment Cost Index reikm? skelbiama [...]

Core Durable Goods Orders

Durable goods orders - is indikatorius rodo alies gamintojams pateikt? ilgalaikio vartojimo preki? usakym? apimtis, iskyrus transporto usakymus. Indikatorius yra svarbus forex rinkai. Usakym? skai?iaus padid?jimas rodo gamintoj? veiklos aktyv?jim? ir yra teigiamas veiksnys ekonomikos vystymuisi ir nacionalin?s valiutos kurso augimui. Kartu [...]

Crude Oil Inventories

Crude Oil Inventories naftos atsarg? lygis. Kiekvien? tre?iadien? JAV Energetikos departamentas skelbia savaitinius naftos atsarg? duomenis. ie duomenys turi ?takos naftos produkt? kainai, kuri daro ?tak? infliacijai, taip pat daro poveik? daugeliui pramon?s ak? augimui, kurios priklauso nuo naftos gamini?. Nors tai JAV rodiklis, jis daro [...]

CBI Industrial Order Expectations

CBI Industrial Order Expectations - Britanijos Pramoninink? Konfederacijos ekonomin? apvalga. Apvalga apima apie 550 gamintoj? apklaus?, kuri atspindi (skai?i? forma), verslinink? dalykinius nusiteikimus ekonomikos gamybos sektoriaus b?kl?s atvilgiu. Pirmaujantis indikatorius rodantis ekonomikos b?kl?. Skelbiama kas m?nes?, apie 3 einamojo [...]

Komentuoti:

Vardas (privaloma):
E-paštas (neskelbiamas) (privaloma):

2024 iForex.lt | Turinys | Forex Bonusai | Forex Brokeriai | Kontaktai
Patalpinta : Link. Dėkojame: Link | Link